Ovo je strahota, snijeg zapadao u sred januara, ljudi se smrzavaju, haos | Dobar Dan