Seka Aleksić je pjevačica koja spada u red najpopularnijih pjevačica na Balkanu. U Magazinu In je pjevačica gostovala kod Sanje Marinković te se tu prisjetila jednog od najtežih trenutaka u životu odnosno prisjetila se gubitka vlastitoga oca.

Seka je istakla da se događaj dogodio na Badnji dan i dodala da je predosjetila da će se nešto njenom ocu dogoditi.
Seka je rekla da joj je otac bio teško bolestan te da je nekoliko dana prije uspjela ocu da donese svoga sina Jakova kako bi ga djed vidio.

Seka je inače dala svome sinu ime Jakov a to ime je jako sveto.

Jakov kasnije nazvan Izrael, smatra se patrijarhom Izraelaca. Prema Knjizi Postanka, Jakov je bio treći hebrejski praotac s kojim je Bog sklopio savez. On je sin Izaka i Rebeke, unuka Abrahama, Sara i Betuel, nećaka Jišmaela, i mlađeg brata blizanca Ezava. Jakov je imao dvanaest sinova i dvije kćeri, Leu i Rahelu, i njihove sluškinje Bilhu i Zilpu.

Jakovljevih dvanaest sinova, imenovanih u Postanku, bili su Ruben, Šimun, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Ašer, Jisakar, Zebulun, Josip i Benjamin. Njegova jedina kći spomenuta u Postanku je Dinah. Dvanaest sinova postali su roditelji “plemena Izraela”.

Jakovljeva statua i prikaz na kampusu hrišćanskog univerziteta Abilene. Rad je zasnovan na Postanku 28: 10-22 i grafički predstavlja scene koje su aludirane u himnu “Bliže, Moj Bože, Tebi” i duhovnom “Mi se penjemo Jakovljevim ljestvama” kao i drugim muzičkim djelima.
Kao rezultat teške suše u Kanaanu, Jakov i njegovi sinovi preselili su se u Egipat u vrijeme kada je njegov sin Josip bio namjesnik. Nakon 17 godina u Egiptu, Jakov je umro, a Jakovljev život je bio 147 godina. Josip je nosio Jakovljeve ostatke u Kanaansku zemlju i dao mu veličanstveno sahranjivanje u istoj pećini Machpelah, kao što su bili sahranjeni Abraham, Sara, Izak, Rebeka i Jakovljeva prva žena, Lea.

Jakov se pominje u mnogim svetim spisima, uključujući jevrejsku Bibliju, Talmud, Novi zavet, Kur’an, hadis i Mormonovu knjigu.

Loading..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here