Svi smo voljeli Indiru iz grupe Colonia: Danas više ne liči na sebe, kosa joj je duža, a tek da vidite lice, kao zaleđeno | Dobar Dan