Osnovni uzrok opake bolesti sužbeno je otkriven prije 1923. godine, a pronalazač dobio je za to Nobelovu nagradu iz medicine osam godina kasnije.

Za to veoma mali broj ljudi u svijetu zna, zato što je nažalost ta istina skrivena od javnosti. Njemački naučnik Otto Heinrich Warburg (1883 – 1970) primio je 1931. godine Nobelovu nagradu za pronalazak osnovnog uzroka kancera. Tada je doktor Warburg kancer nastaje kao posljedica antifiziološkog načina života.

Fizičkom neaktivnošću i antifiziološkim načinom ishrane, u tijelu se stvara kisela sredina koja je slabo opskrbljena kiseonikom. Kiseonik istiskuje stanična kiselost, a nedostatak kiseonika u stanicama kao rezultat stvara kiselu sredinu.

Kiselost i nedostatak kiseonika su dvije strane iste medalje: ako imate jedno, onda imate i drugo, rekao je dr Warburg. Ukoliko vam je kiselost previsoka, automatski će vam u organizmu nedostajati kiseonika, ukoliko vam nedostaje kiseonika onda ćete imati zakiseljen organizam. Kisela sredina nastaje uporedo sa sredinom bez kiseonika.

Ako zdravoj stanici oduzmete 35 posto njenog kiseonika, možete za samo dva dana da je pretvorite u kancerogenu stanicu. Sve normalne, zdrave stanice imaju apsolutnu potrebu da se opskrbe kiseonikom, ali kancerogene stanice mogu i bez njega da žive. Imati kiseonik u svim stanicama je pravilo bez izuzetka.

Zdrava tkiva su alkalna, a kancerogena tkiva su kisela. Dr Warburg je u svom djelu Metabolizam tumora pokazao da svi kancerogeni oblici ispunjavaju dva temeljna uvjeta: hipoksiju (nedostatak kisika) i krvnu kiselost.

Kada su prisutne visoke koncentracije kiseonika, tumorske stanice ne mgu da prežive jer one ne udišu kiseonik i ne podnose ga. Tumorkse stanice mogu da prežive samo pomoću glukoze i u sredini u kojoj nema kiseonika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here