Bora više ne samuje, dosta mu je svega! Prca trostruko mlađu: Ovo je moja mala, eksploziv u krevetu: Lijepa je i u krevetu je za 10! Ne planiram je dijeliti, Era može da odstupi | Dobar Dan