Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju je krenuo još od 2014 godine kada su krenule i prve promjene sa pomjeranjem granica a dobna granica ese na godišnjem nivou mijenjala i pomjerala u rasponu od 2 mjeseca pa do 6 mjeseci.

Tako će biti sve do 2032 godine, kada će žene u penziju da idu sa 65 godina, 2 godine više nego što je slučaj u današnje vrijeme. Danas žene mogu u penziju sa 63 godine i 2 mjeseca, dok je prošle godina granica bila 63 godine a potrebni broj godina za odlazak u poenziju što se tiče staža je nepromjenjen i to je 15 godina rada.

Za penziju morate imati 57 godina i najmanje 39 godina radnog iskustva, a za muškarce je sve isto, oni moraju imati 65 godina starosti i najmanje 15 godina radnog iskustva. Muškarci će od iduće godine morati imati najmanje 40 godina radnog staža i 59 godina života a ono što je isto i za jedne i za druge je da imaju najmanje 45 godina staža i mogu ići u penziju bez obzira na starosnu dob.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here