Od momenta proglašenja andemije korona virusa SZO nastoji upozoriti ljude na

simptome koji karakterišu tu zarazu.

Kako je riječ o novom tipu virusa koji je nepoznat nauci popis simptoma se

stalno dopunjava, mienja i proširuje.

kada je riječ o najčešćim simptomima onda je to suhi kašalj, otežano disanje

i visoka tjelesna temperatura.

Ovi simptomi su jako slični simptomima gripe pa se i preporučuje da se ne simnja

odmah na koronu ako se imaju ovi simptomi

Razlika gripe i korone pošto su isti simptomi je u dužini trajanja istih.

Kod gripe je sve naglo i ima kraće vrijeme inkubacije dok kod korona virusa

to ide u početku blago.

Simptomi korona virusa su u početku blagi sa kašljem i plitkim disanjem.

Simtpomi se dopunjavaju sa visokom temperaturom, gubitkom čula okusa,

pa pojava dijareje, osjećaj stalnog umora i grčevi u nogama.

Mnogo je jiš nekih drugih simptoma koji karakterišu ovu pošast pa je

najbolje bilo kakve proomjene prijaviti svom doktoru!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here