Dunja, koja je baš svima ostala u sjećanju, a koja danas ima samo 28 godina, iz njenog života mogao bi napisati roman pun skandala – vjerujete to bi bio najzanimljiviji roman.Tačno se ne znagdje je napravila i uradila veću dramu. Rođena je u jako stabilnoj obitelji koja je sve pružala za nju, imala je vlastitu uslugu, svoje vozače, ali kao dijete su je roditelji zanemarivali i osjećala se usamljeno, pa joj nikakve materijalne stvari nisu to mogli nadfoknaditi.

Tako uglavnom bude sa djece koja imaju sve na tanjiru, i koja apsolutno ne znaju šta će od svoga života, pa naprosto zalutaju negdje u životu. Tako je bilo i sa Dunjom, počela je saa muzičkom karojerom a završila sa gledanjem u karte i proricanjem sudbine.

Kao djevojčica u dobi od 12 godina počela je konzumirati alkohol, a s vremenom je počela svakodnevno piti cijele boce alkoholnih pića, što je envjerovatno. Sve je eskaliralo kada su se njezini roditelji razveli, imala je samo 15 godina. Kako je bila prepuštena samoj sebi, koju su roditelji zanemarivali, željela je cijelo vrijeme mijenjati škole dok ne izgubi pravo na redovito obrazovanje pa tako je nije ni završila.

Kad je imala 22 godine, otac je bankrotirao poptuno ikao su bili bogati, ali oni su u prosjeku mogli živjeti kao bogati ljudi. Njezin je otac čitav život zarađivao za njezinu karijeru, pa ju je upozorio da je došlo vrijeme da počne zarađivati za sebe.

Dunja se kasnije preselila u Italiju i počela pisati knjige, već je nekoliko izdfala. Opet se tražila, i opet nije mogla da pogodi i ubode šta će da bude kada odraste.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here